Sza performs at Rebel in Toronto alongside Smino and Rayvn Lenae.

SZA CTRL Tour

SZA CTRL Tour

SZA CTRL Tour

SZA CTRL Tour

SZA CTRL Tour

For full gallery click below!

Sza CTRL Tour